Reklam
Reklam
ACABA FARKINDA OLMADAN ŞİRKE GİRİYOR MUYUZ?
AYDIN ALAS

AYDIN ALAS

ACABA FARKINDA OLMADAN ŞİRKE GİRİYOR MUYUZ?

27 Kasım 2022 - 15:54

Merhaba değerli dostlar. Bildiğiniz üzere şirk Allah’a ortak koşmak demektir. Yani Allah’ın varlığına ve birliğine inanmayı reddederken, aynı zamanda inandığı ve vazgeçemediği putları Allah’ın yerine koymaya ve onlardan yardım beklemeye şirk denir.

Yine biliyorsunuz ki şirk, büyük günahlardan sayılmaktadır. Şirk koşmak oldukça kötü bir amel olarak bilinmekle birlikte şirk koşan kişilerin cehennemde şiddetli bir azap ile cezalandırılacakları Kur’an-ı kerimde bildirilmiştir.

“Onlar, Allah’ı bırakıp bilginlerini ve rahiplerini Rablar (ilahlar) edindiler ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar, tek olan bir İlah’a ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir.” (Tevbe Suresi 31. Ayet)

Şirk ile alakalı birçok ayet bulunurken, özellikle bu ayeti seçmemdeki sebep şudur: Biliyorsunuz ki, Hristiyan âlemi de Allah’a inanmaktadırlar. Hiçbir Hristiyan Allah’ın varlığını inkâr etmez. Ancak onların inancı, tevhid inancından farklıdır. Ayette de apaçık belirtildiği üzere, Mesih’i yani Hz. İsa peygamberi Allah’ın yerine koydukları veya ondan Allahtan medet umar gibi medet umdukları için şirk koşmuş bulunuyorlar.

Şimdi bunun Müslümanlarla ne alakası var diyenler mutlaka olacaktır. Bende buna cevap olarak şöyle bir benzetme yapıp sonrasında da bir açıklama yapmak istiyorum. Eğer bir insan Allah’tan istemek yerine, sadece Allah’ın yapabileceklerini, Allah’ın haricindeki herhangi bir kimseden ya da cansız bir varlıktan istediği vakit, o inandığı şey kişinin putu olmuş olur. Bu bir dilek ağacı olabilir, bir peygamber olabilir ya da evliya diye nitelendirilen Allah’ın dostlarından birisi olabilir. Yukarıdaki Ayetten de açıkça anlaşılacağı üzere, Allah’ın yerine koyulan, medet umulan herhangi bir şey doğrudan ya da dolaylı olarak şirktir ve hafazanallah insanı tepetaklak cehenneme götürür. Bu yüzden şirkin açığından ya da gizlisinden yılandan çıyandan kaçar gibi kaçmak lazım.

Peki, gizli şirk nedir?

Hafi şirk olarak da adlandırılır. Ana hatlarıyla iki çeşide ayrılır. Birincisi, Allah’ın rızasını unutup insanlara riya ve gösterişte bulunmak yahut nefsin arzularını tatmine özen göstermek. İkincisi de eşyanın yaratılmasında birer sebep olarak vazife gören mahlûkata olduğundan fazla önem vermek; onları tesir gücüne sahip zannetmek.

Yani bir insan Allah’a inansa bile şirke düşebilir mi? Evet. Şirk sadece puta tapmak demek değildir. Bir insan Allah’a inandığı halde sürekli nefsinin arzularını yerine getiriyor, onu besliyor, şımartıyor ama mesele Allah’ın koyduğu kanunlara göre yaşamaya gelince sürekli bahaneler üretiyorsa, o insan nefsine köle olmuş ve nefsini put haline getirmiş demektir. Allah’ın rızasını unutup parasıyla, malıyla, başarılarıyla övünüp gösteriş yapan insanlar da şirk işliyorlar demektir. Fakat işledikleri şirkin farkında değiller. İşte buna gizli şirk diyoruz. Farkında olsa zaten yapmayacak belki de…

Diğeri de sebeplere gereğinden fazla anlam ve değer yüklemek. Yaptığı her şeyi kendisinden bilmek… Rızkın Allah’tan geldiğini unutup sürekli çalışmak ve gelecek kaygısı taşımak! Bir insan Cuma günü dükkânını bir saatliğine ibadet için

kapatamıyorsa, bu insan gelecek kaygısı taşıyor ve rızkın Allahtan geldiğini unutmuş diyebiliriz. Ya da patrondan korktuğu için namaza gidemeyen birisi, işimi kaybederim endişesi ile namazından geri kalıyorsa o kişi sadece günahkâr olmaz, gizliden gizliye şirke de düşmüş olur.

Mesela hepimiz covid-19 denilen bir virüse maruz kaldık. Birçok insan hastalandı, kimi hastalığı hafif atlatırken kimisi ağır atlattı ve kimileri de hayatını kaybetti. Hastalık esnasında maske takmak, karantinaya girmek, bağışıklığı güçlendirmek ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek tıbben olduğu kadar dinen de tavsiye edilen tedbirlerdir. Ancak yaptığım gözlemler neticesinde, bazı insanların tedbir konusunu abarttıklarını fark ettim. Bazen kendimi şöyle düşünmekten alıkoyamadım: Bu insan virüsten korktuğu kadar Allah’tan korksaydı, cenneti garantilerdi… Elbette ki kimin nereye gideceğini bir tek Allah bilir. Ancak bazen bazı insanlar sebeplere o kadar çok takılıyor ki, sebebin arkasındakini unutuveriyor. İşte gizli şirk, o sebebin kaynağını unuttuğumuz anda başlıyor. Rabbim bizleri şirkin her türlüsünden muhafaza eylesin.

Son olarak sizlerle halk içinde fütursuzca söylenen ve nereye gittiği belli olmayan ancak insanı küfre götürüp şirke sürükleyen birkaç cümle paylaşmak istiyorum.

Allah gelse bana bunu yaptıramaz! Böyle diyen bir insan direk dinden çıkar. Sen kimsin de Allah ile kendini bir görüyorsun…

Azrail falanın canını yanlışlıkla aldı. Ya da Azrail falan kişinin canını almayı unuttu! Böyle diyen bir insan da Azrail (as)’ın Allah’ın en büyük 4 meleğinden birisi olduğunu unutmuş olmalı ki bu cümle ağzından çıkıvermiş. Şakayla bile olsa bu cümleyi kullanmak insanı küfre götürür.

Gaybı bilmek (gelecekten haber vermek) Azizlere, evliyalara, sadatlara malumdur diyen ve buna inanan kâfirdir. Ancak, “Allah, dilediği peygambere veya mümin bir kimseye dilerse, gaybı bildirir.” Demesi, Allah’ın gücünün her şeye yettiğine iman olur. “Hayır, bildiremez” diyen de küfre girmiş olur.

Bir kimse güzel gördüğü bir kadına: “ilah gibi kadın” dese küfre düşer.

Falanca ile cennete dahi gitmem veya sensiz cennete girmem diyen küfre düşer.

Şeriata (Allah’ın kanunlarına) hakaret eden, onu çağ dışı bulan küfre düşer. Bir insanın fıtratını, yaratılışını, sosyal hayatını ve tüm ihtiyaçlarını ancak onu yaratan en iyi şekilde bilebilir. Bunu söyleyen ve şeriatı çağ dışı bulan insanlar, yaşadığımız çağdaki problemlerin şeriata uygun yaşanmamasından kaynaklandığının farkında olmasalar gerek!

Benim şeyhim bana 5 vakit namazı terk et dese terk ederim diyen kimse kâfir olur.

Allah falan kişiyi özene bezene yaratmış demek küfürdür.

Rabbim konuşurken kullandığımız kelimelere dikkat etmeyi nasip etsin inşallah. Çevremizde bu cümleleri kullanan insanlar olursa da onları mutlaka tatlı bir dille uyaralım ki küfre düşmesinler, şirke girmesinler. Selam ve dua ile

Bu yazı 2068 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Nesrin günaydın
    2 ay önce
    Allah razı olsun çok yalın ve güzel bir anlatım olmuş bu konularda malesef çok yanlıştayız

Son Yazılar