Reklam
Reklam
FINDIK BAHÇESİNDE MAYIS AYINDA YAPILMASI GEREKENLER
Elif Kolçak

Elif Kolçak

FINDIK BAHÇESİNDE MAYIS AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

17 Mayıs 2018 - 17:49

FINDIK BAHÇESİNDE MAYIS AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

 

1 - Fındık Kurdu İlaçlaması yapılmalıdır.

2- Fındık Kozalak Akarı İlaçlanır.

3- Azotlu Gübrenin diğer yarısı uygulanır.

4- Kök ve Dip Sürgünü İkinci Temizliği yapılır.

5- Filiz Budaması yapılır.

 

FINDIK KURDU VE MÜCADELESİ

 

Fındığın ana zararlısı olan fındık kurdu, 6-7 mm boyunda kül renkli bir böcektir. Bu zararlıya karşı etkin bir mücadele yapılmadığı takdirde, önemli derecede ürün kaybına neden olmaktadır. Bir çift fındık kurdu ergini (dişi ve erkek); Beslenmek ve yumurta koymak suretiyle 200 adet fındık meyvesine zarar verir.

İlaçlamaya başlamadan önce bahçede fındık kurdu sayımı yapılmalı- dır. Bunun için akşam veya sabahın alacakaranlığında beyaz bir çarşaf alınıp iki kişi ile birlikte bahçeye gidilir. Bahçede gelişi güzel en az 10 ocak seçilir. Seçilen ocak dalları çarşafın üzerine sertçe silkelenir. Ortalama olarak 10 ocakta 2’den fazla fındık kurdu ergini tespit edilirse ilaçlama yapılır. Aksi takdirde ilaçlama yapılmamalıdır.

Sulu ilaçlar, sırt körüğü (pülverizatör) ile atılacaksa; Bir körük dolusu suya dönüme tavsiye edilen dozun yarısı kadar ilaç konulup, normal büyüklükte 25 ocaklık yer; şayet sırt motoru (atomizör) ile ilaçlama yapılacaksa bir depo dolusu suya dönüme tavsiye edilen ilacın tamamı konulup, 50 ocaklık yer (1 dönüm) ilaçlanmalıdır.

KULLANILAN İLAÇLAR

Etkili Maddesi Dönüme Dozu

Spinosad 480 g/lt SC 15 ml

Methiocarb % 50 WP 100 gr

L. Cyhalothrin + Thiamethoxam 106 + 141

gr/lt SC 10 ml

Deltamethrin 20 g/lt+Thiacloprid 150 gr/lt

OP 25 ml

 

 

 

 

 

 

FINDIK KOZALAK AKARLARI

(Phytoptus avellanae) (Cecidophyopsis vermiformis)

 

Fındık kozalak akarları fındığın sürgün tomurcuklarında, erkek ve dişi çiçeklerinde beslenerek büyük ekonomik kayıplara neden olurlar. P. avellenea dişi ve erkek çiçek tomurcuklarında beslenerek kozalaklar oluşturmaktadır. Ayrıca yaprak tomur cuklarında bes lenerek bu tomurcukların kurumasına ve dökülmesine neden olmaktadır.

Kimyasal Mücadele

Sürekli mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal mücadeleye gerek duyulmaz. Kimyasal mücadele yapılmadan önce bahçede bir ön sayım yapılmalıdır. Bunun için;

1-10 da olan bahçelerde 10 ocak

11-30 da olan bahçelerde 20 ocak

30 da'dan büyük olan bahçelerde 30 ocak

tesadüfi olarak işaretlenir. İşaretli her ocağın birer dalındaki kozalak sayılarak daldaki ortalama kozalak sayısı belirlenir. Bir dalda ortalama 5 kozalak varsa kimyasal mücadeleye gereklidir.

En uygun kimyasal mücadele zamanı akarların göçünün yoğun olduğu nisan sonu mayıs başındaki bir haftalık süredir. Bu dönemde uç sürgünler 4-4.5 yapraklı, yeni tomurcuklar toplu iğne başının yarısı büyüklükte ve yeni gelişen meyveler mercimek büyüklüğüne geldiğinde ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamalar bir hafta içinde bitirilmelidir.

Kimyasal mücadele, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından geçici olarak tavsiye edilen bitki koruma ürünlerinden Abamectin 18 g/l EC aktif maddeli BKÜ 100 litre suya 25 ml ve Kükürt % 73 WP aktif maddeli BKÜ de 100 litre suya 500 g olarak kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadelede hidrolik bahçe pülverizatörü motorlu bahçe pülverizatörü veya sırt atomizörü kullanılır.

Uygulamanın değerlendirilmesi amacıyla ilaçlanan bahçelerde yaprak dökümünden sonra, ön sayımlarda anlatıldığı gibi ikinci bir sayım yapılmalıdır. Bu sayım sonucunda bir dala isabet eden ortalama kozalak sayısı 5'den az ise uygulama başarılıdır.

 

 

 

Gübrelemede toprak ve yaprak örneği alınıp, analiz yaptırarak, çıkan raporda önerilen çeşit ve miktarda gübre kullanılması büyük önem taşımaktadır. Uygun çeşit ve miktarda azotlu gübre kullanılması fındıktan istenilen düzeyde verim alınmasını sağlar ve toprak özelliğinin olumsuz etkilenmesi önlenmiş olur.

Genellikle Karadeniz Bölgesi fındık bahçelerinin büyük bir çoğunluğunun asit karakterde olduğu dikkate alınırsa, Kalsiyum Amonyum Nitrat

(%26 CAN) kullanılması gerekli olmakla birlikte, yüksek oranda saf azot içeren

(%45-46 N) ÜRE gübresi de kullanılabilir.

Kompoze gübreler mutlaka şubat-mart 15’e kadar uygulanmalıdır. Kompoze gübre kullanıldığında ayrıca azotlu gübrenin 1. uygulamasına ihtiyaç kalmamaktadır. Kullanılacak toplam azotlu gübrenin yarısı kadar miktar mayıs ayının 20 inden itibaren 2. uygulama olarak kullanılmalıdır.

Uygulanacak tüm gübreler; fındık dal uçları altındaki 30-40 cm genişliğindeki banda serpilip 5-10 cm toprak derinliğine karıştırılmalıdır.

 

Kök ve Dip Sürgün Temizliği:

 

Fındığın kök sürgünü verme temayülü çok fazladır. Ana dalların kökleri üzerinde her yıl bol miktarda gelişme gösterirler. Gelişen bu kök sürgünleri ocağın besin maddesine ortak olmakta, dalların sıklaşmasına sebep olmakta, havalanma ve güneşlenmeyi engellemektedir. Bu nedenlerle üretim süresi boyunca dikilen ana dal sayısı sabit tutularak gelişen kök sürgünleri Sonbaharda ve Mayıs sonu Haziran ayı başında olmak üzere yılda en az iki kez çepin ile temizlenmelidir. Ancak üretim süresi boyunca kurumuş, kırılmış, hastalıklı ve yaşlanmış dalların çıkarılması durumunda boşalan dal istikametinde büyüyen kök sürgünlerinden bir tanesi bırakılır ve geliştirilir. Böylece ocak içersinde boşalan dalların yeri doldurulmuş olur.

 

BUDAMANIN FAYDALARI

1-Düzgün ve kuvvetli taç oluşumunu sağlar,

2- Bitkilerin daha uzun süre verim çağında kalmasını sağlar,

3- Bitkilerin daha kaliteli meyve vermesini sağlar,

4- Verim artışı sağlar,

5- Bitkilerin daha iyi ışık almasını ve havalanmasını sağlar,

6- Tozlanma oranını arttırır,

7- Kök sürgünü temizliği yapılarak, bunların su ve besin maddelerini sömürmeleri

engellenir,

8- Bakım, hasat, hastalık ve zararlılarla mücadele vb. teknik işler kolaylaşır,

9- Ağaç kısa sürede verime yatar,

10- Verim dalgalanmaları azalır.

BUDAMA ZAMANI

Sonbahar-Kış Budaması:

Budamaya bitkinin dinlenmeye girdiği ve büyük oranda yaprakların döküldüğü

Dönem dikkate alınarak başlanmalıdır ve kış soğuklarından önce tamamlanmalıdır.

Ocak içerisinde kurumaya yüz tutmuş,kurumuş, sıklaşmış, gelişmeden geri kalmış

dallar ile kök sürgünleri temizlenmelidir.

İlkbahar Budaması:

Sonbahar-Kış budamasının eksikliklerini tamamlayan bir budamadır.

Mart Ayından itibaren başlayan yaklaşık 3 aylık dönemde

gerçekleştirilmelidir.

BUDAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ocaklar arası mesafe en az 4 m olmalı,

Ocaktaki dal sayısı 5-6 adetten fazla olmamalı,

Sık aralıklarla tesis edilmiş ve ocaktaki dal sayısının fazla olduğu bahçelerden yüksek

verim ve kaliteli ürün almak mümkün değildir.

 

KAYNAKLAR :

Ordu Tarım İl Müdürlüğü , Fiskobirlik , Tarım Pusulası

Bu yazı 74983 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar