Reklam
Reklam
ADİL BİR DEVLET DÜZENİ
Bahadır KIBRIS

Bahadır KIBRIS

BAKIŞ AÇISI

ADİL BİR DEVLET DÜZENİ

30 Ocak 2018 - 16:13

– Adil düzenin genel esasları

"Adil Düzen"in genel esaslarını şöyle sıralayabiliriz;

Adil Düzen; Her dinden, her kavimden ve her seviyeden bütün insanların birlikte barış ve bereket içinde yaşayacağı ve tüm temel hak ve hürriyetlerin sağlanıp korunacağı, İslami, ilmi ve insani yepyeni ve orijinal bir düzendir.

•İslamidir; Çünkü, sarih ayetlere, sahih hadislere ve icmai ummete dayalıdır. İslam barış ve bereketi esas almaktadır.

• İlmidir; Çünkü, akli delillere ve Müspet ilmin verilerine uygun hazırlanmıştır.

•İnsanidir: Çünkü, yalnız Müslümanları değil bütün insanları kapsamakta ve kucaklamaktadır.

Adil Düzen; "Elmüslimune kerrecülil vahid "müslüman (insanların topluluğu) bir kişi (tek vücut) gibidir." hadisinin hikmet ve gerçeğine uygun olarak, toplum yapısı bir insan vücuduna benzetilerek hazırlanmıştır.

a- İnsanda İyiyi - kötüden ayırmaya yarayan (His (kalbi duygu) ve vicdana) karşılık cemiyet planında dini - ahlaki Adil Düzen vardır.

b- İnsanda faydalıyı - zararlıdan ayırmaya yarayan (irade-menfaat düşüncesi ve sindirim sistemine) karşı toplum planında iktisadi (Adil Ekonomik) düzen hazırlanmıştır.

c- İnsanda adaleti zulümden ayırmaya yarayan (ünsiyet ve sinir sistemine) karşılık cemiyet ve devlet planında idari (Adil Siyasi) düzen yapılandırılmıştır.

d- Ve yine insandaki doğruyu-yanlıştan ayırmaya yarayan Akıl ve düşünce sistemine karşılık toplum planında Adil ilmi düzen bulunmaktadır.

Bir insan vücudundaki ruhi ve vicdani değerlerle akli düşünceler nasıl uyum içinde bulunuyor, sinir sistemi ile sindirim sistemi, boşaltım sistemi ile dolaşım sistemi nasıl ki birbirine karışmıyor ve müdahale etmiyor (Aksi halde kangren ve kanserleşme olur).

Adil Düzen, "Mutlak doğrulara" dayanılarak ve "Kesin yanlışlardan"sakınılarak hazırlanmıştır.

Doğru ve yanlışların tespitinde ise şu değer ölçüleri esas alınmıştır

1. Aklıselimin gerekleri,

2. Müspet ilimin verileri,

3. Vicdani kanaat neticeleri,

4. Tarihin tecrübe ve birikimleri,

5. Evrensel Hukuk kaideleri,

6. İlahi dinlerin öğretileri. İşte bu altı değer ölçüsünün, ittifakla "Hayırlı ve Yararlı" gördüğü şeyler "Doğru", yine bunların ittifakla "Kötü ve Zararlı" gördüğü şeyler de "Yanlış" kabul edilmiştir.

"Değişmeyen doğru"ları ve adaleti esas alan düşünce ve düzenler HAK, "Devamlı yanlışlar" üzerine kurulan, haksızlık ve ahlaksızlığa yol açan düşünce ve düzenler ise BATIL sayılmıştır.

Bunun içindir ki Adil Düzen;

1-  Hakkı üstün tutan bir düzendir,

2-  Hürriyeti esas alan bir düzendir,

3-  Huzuru ve güveni sağlayan bir düzendir.

Çünkü;

A- Hem kafayı,

B- Hem kalbi,

C- Hem de karnı doyuran bir sistemdir.

 Bu arada, farklı köken ve kültürden, ama herkesin hayrına ve huzuruna yarayan, çağdaş bilimin verileriyle ve evrensel hukuk prensipleriyle de uyuşan “gerçeklere ve güzelliklere”, sadece, bunlar “din”den kaynaklanıyor diye karşı çıkanların; asla olumlu ve onurlu bir tavır sergilemedikleri, demokrasi ve laikliği özümsemedikleri ve içlerine sindiremedikleri de acı bir gerçektir.
            Müslüman olarak siyasette ,ekonomide,kültürde ,iç ve dış politikada sanatta ağır sanayide ve kalkınmada mutlaka Adil Devlet Nizamının hukuk  sistemini çalıştırmamız gerekir.Bizim Kur,an ve sünnete dayalı kanunlarımız bize yeter.Dışarıdan gayri müslimlerden kanun almamıza gerek yok.Önümüzde en büyük örneğimiz Medine İslam Devletini kuran Efendimizdir.Ayrıca adaletiyle Dünyaya ün salan Hz.Ömerin Adil yönetiminde bize en büyük örnektir.
        Islam Birliğinin ve herkese eşit bir şekilde hakkını veren Adil bir düzenin kurulması dileklerimizle Allaha emanet olunuz.

Bu yazı 46047 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • İbrahim Birol Ergün
    5 yıl önce
    Değerli hocam kalemine sağlık, Allah razı olsun. Adil Düzen öz olarak ancak böyle anlatılabilirdi. Adil Düzen\'in ekonomik yapısını da açıklarsanız memnun oluruz

Son Yazılar